O mně Aktuálně Syrinx Linha Singers Odkazy Ke stažení
MgA. Magdalena Bílková Tůmová
Web design by: PB
Životopis MgA. Bílková Tůmová Magdalena Adresa: U Klínku 132, 252 41 Dolní Břežany - Lhota Telefon:+420 606 505 543 E-mail: bilkovatumova@centrum.cz web: www.bilkovatumova.euweb.cz   Národnost: Česká   Datum narození: 21.02.1950   Pracovní zkušenosti • Datum (od-do):   2014 - 2017 • Jméno a adresa zaměstnavatele: ZUŠ, Šimáčkova 16, 170 00 Praha 7 • Druh podnikání nebo činnosti: Vzdělávání učitelů hry na flétnu v komorní hře • Pozice: Lektor akreditovaného programu seminářů MŠMT - 30366/2014-1-896 • Hlavní aktivity a odpovědnosti:   Inovativní projekty v oboru komorní hry   • Datum (od-do):   2010 - dosud • Jméno a adresa zaměstnavatele: IBIS information systems, a.s. Dobrovského 4, 612 00 Brno • Druh podnikání nebo činnosti:   Obchod s drahými kovy • Pozice:   zprostředkovatel, lektor • Hlavní aktivity a odpovědnosti: Zprostředkování nákupu a odkupu investičního zlata a stříbra, vzdělávání   • Datum (od-do):   2010 - 2011 • Jméno a adresa zaměstnavatele: ZUŠ Třebechovice pod Orebem • Druh podnikání nebo činnosti:   Výuka dětí v uměleckých oborech v základním stupni • Pozice:   Učitelka hry na flétnu a komorní hry • Hlavní aktivity a odpovědnosti:   Výuka dětí školního věku hře na hudební nástroj, komorní hře,  hudebních dějin a hudební teorie   • Datum (od-do):   2008 - 2012 • Jméno a adresa zaměstnavatele: Národní institut dalšího vzdělávání Hradec Králové, krajské pracoviště, Švendova 13 • Druh podnikání nebo činnosti:   Vzdělávání učitelů hudby • Pozice:   lektor • Hlavní aktivity a odpovědnosti:   Inovativní projekty v oboru komorní hudby   • Datum (od-do):   1990 - dosud • Jméno a adresa zaměstnavatele: Česká hudební společnost www.chs-pratele.ic.cz • Druh podnikání nebo činnosti:   Výuka dětí a dospělých ve hře na flétnu a komorní hře na letních kurzech • Pozice:   lektor • Hlavní aktivity a odpovědnosti:   předávání zkušeností   • Datum (od-do):   2012 - 2014 • Jméno a adresa zaměstnavatele: Jmenovací dekret ministryně kultury Mgr. Aleny Hanákové • Druh podnikání nebo činnosti:   Členka poroty pro udělení Ceny Ministerstva kultury • Pozice:   v oboru hudebních aktivit na období v letech 2012 - 2014 • Hlavní aktivity a odpovědnosti:   Posouzení předložených návrhů na udělení Ceny Ministerstva kultury   • Datum (od-do):   2009 - 2011 • Jméno a adresa zaměstnavatele: Jmenovací dekret ministra kultury Václava Jehličky • Druh podnikání nebo činnosti:   Členka poroty pro udělení Ceny Ministerstva kultury • Pozice:   v oboru hudebních aktivit na období v letech 2009 - 2011 • Hlavní aktivity a odpovědnosti:   Posouzení předložených návrhů na udělení Ceny Ministerstva kultury   • Datum (od-do): 1996 - dosud • Jméno a adresa zaměstnavatele: ZUŠ, Šimáčkova 16, Praha 7 • Druh podnikání nebo činnosti: Výuka dětí v uměleckých oborech v základním stupni • Pozice: Učitelka hry na flétnu a komorní hry • Hlavní aktivity a odpovědnosti: Výuka dětí školního věku hře na hudební nástroj, komorní hře, hudebních dějin a hudební teorie   • Datum (od-do): 2001 - 2011 • Jméno a adresa zaměstnavatele: Soukromá střední pedagogická škola - FUTURUM • Druh podnikání nebo činnosti: Příprava pedagogů pro předškolní věk a pro volnočasové aktivity • Pozice: Učitelka hry na zobcovou flétnu a klavír • Hlavní aktivity a odpovědnosti: Výuka studentů ve hře na hudební nástroj a hudební teorie   • Datum (od-do): 2000 - 2005 • Jméno a adresa zaměstnavatele: OVB Allfinanz s.r.o., Baarova 1026/2, 140 00 Praha 4 • Druh podnikání nebo činnosti: Finanční a majetkové poradenství • Pozice: Finanční poradce • Hlavní aktivity a odpovědnosti: Zprostředkování finančních, investičních a pojistných produktů, rodinné finanční poradenství   • Datum (od-do): 1994 - 2004 • Jméno a adresa zaměstnavatele: Gymnázium Jana Nerudy – hudební zaměření, Praha 1, Hellichova 3 • Druh podnikání nebo činnosti: Příprava studentů pro vysokoškolské vzdělání humanitního zaměření • Pozice: Učitelka hry na flétnu a komorní hry • Hlavní aktivity a odpovědnosti: Výuka studentů ve hře na hudební nástroj a v komorní hře   • Datum (od-do): 1995 - 1996 • Jméno a adresa zaměstnavatele: Hudební škola hl. m. Prahy, Žižkovo nám. 1, Praha 3 • Druh podnikání nebo činnosti: Výuka dětí školního věku hře na hudební nástroj, hudebních dějin a hudební teorie • Pozice: Učitelka hry na zobcovou flétnu, hry na flétnu a komorní hry • Hlavní aktivity a odpovědnosti: Výuka dětí školního věku hře na hudební nástroj,  hudebních dějin a hudební teorie   • Datum (od-do): 1995 – 1996 • Jméno a adresa zaměstnavatele: Pedagogické centrum Praha, Na Poříčí 4, Praha 1 • Druh podnikání nebo činnosti: Vzdělávání pedagogů • Pozice: Funkce metodika v oboru hudební výchovy a hudby pro ZŠ, SŠ, ZUŠ • Hlavní aktivity a odpovědnosti: Pořádání vzdělávacích seminářů pro učitele ZŠ, SŠ, ZUŠ   • Datum (od-do): 1991 - 1994 • Jméno a adresa zaměstnavatele: Česká školní inspekce, Praha • Druh podnikání nebo činnosti: Monitorování kvality řízení škol, odbornosti pedagogů a ekonomického zajištění škol • Pozice: Funkce školní inspektorky pro umělecké školy v Praze • Hlavní aktivity a odpovědnosti: Srovnávací inspekční činnost, předávání zkušeností, řešení stížností   • Datum (od-do): 1984 - 1991 • Jméno a adresa zaměstnavatele: Konzervatoř Jana Deyla, Maltézské nám. 14, Praha 1 • Druh podnikání nebo činnosti: Výuka zrakově postižené mládeže • Pozice: Učitelka hry na flétnu, komorní hry, metodiky, literatury nástrojů • Hlavní aktivity a odpovědnosti: Příprava studentů k výkonu učitele hry na zvolený hudební nástroj   • Datum (od-do): 1974 - 1984 • Jméno a adresa zaměstnavatele: Lidová škola umění, Lounských 129, Praha 4 • Druh podnikání nebo činnosti: Výuka dětí v uměleckých oborech v základním stupni • Pozice: Učitelka hry na flétnu a komorní hry • Hlavní aktivity a odpovědnosti: Výuka dětí školního věku hře na hudební nástroj, komorní hře,  hudebních dějin a hudební teorie   • Datum (od-do): 1973 - 1974 • Jméno a adresa zaměstnavatele: Lidová škola umění, Ďáblická, Praha 8 • Druh podnikání nebo činnosti: Výuka dětí v uměleckých oborech v základním stupni • Pozice: Učitelka hry na flétnu a komorní hry • Hlavní aktivity a odpovědnosti: Výuka dětí školního věku hře na hudební nástroj, komorní hře, hudebních dějin a hudební teorie   Vzdělání a trénink Národní institut pro další vzdělávání - akreditační Studium pro ředitele škol a školských zařízení ukončeno v květnu  2008 závěrečnou prací: "Hospitační činnost ředitele školy s hudebním zaměřením".  • Datum (od-do): 2012 • Jméno a druh organizace: DOMESTICA - institut vzdělávání pracujících v domácnosti • Hlavní předměty/získané dovednosti: Profesionální chůva pro pracovní činnost pečovatelka o děti ve věku 0 do 15 let. • Dosažená kvalifikace: Vzdělávací rekvalifikační program akreditovaný MŠMT ČR   • Datum (od-do): 2005 • Jméno a druh organizace: Bankovní institut, vysoká škola, a.s. • Hlavní předměty/získané dovednosti: Základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacího zprostředkovatele • Dosažená kvalifikace: Registrace u Ministerstva financí ČR dne 14. 6. 2005 pod číslem: 015721PPZ   • Datum (od-do): 1979 - 1982 • Jméno a druh organizace: Akademie múzických umění v Praze • Hlavní předměty/získané dovednosti: Postgraduální studium komorní hry na hudební fakultě (u prof. Lubomíra Kosteckého, člena Smetanova kvarteta) • Dosažená kvalifikace: Pedagog komorní hry   • Datum (od-do): 1971 - 1974 • Jméno a druh organizace: Akademie múzických umění v Praze, hudební fakulta • Hlavní předměty/získané dovednosti: Obor flétna, vyučující doc. František Čech • Dosažená kvalifikace: Sólista ve hře na flétnu, orchestrální hráč, pedagog hry na flétnu a komorní hru   • Datum (od-do): 1965 - 1971 • Jméno a druh organizace: Konzervatoř v Praze, Na Rejdišti 1, Praha 1 • Hlavní předměty/získané dovednosti: Obor flétna, vyučující prof. Jan Hecl Obor klavír, vyučující prof. Božena Kronychová Obor cimbál, vyučující prof. Albert Pek Obor cembalo, vyučující prof. O. Kredba Obor zobcové flétny, vyučující Miroslav Klement • Dosažená kvalifikace: Sólista ve hře na flétnu, orchestrální hráč, pedagog hry na flétnu, komorní hru, cimbál, zobcové flétny, klavír, cembalo.   Umělecká činnost Účast na soutěžích 1970 – 2. cena v národní interpretační soutěži dechových dřevěných nástrojů v Chomutově 1972 – 1. cena ve stejné soutěži 1974 – 1. cena ve stejné soutěži 1974 – 3. cena na mezinárodní soutěži dechových dřevěných nástrojů při Festivalu Pražské jaro a cena Českého hudebního fondu za nejlepší interpretaci soudobé české skladby 1974 – s komorním souborem „Trio con flauto“ (flétna, violoncello, klavír) – čestné uznání v národní soutěži komorních těles v Kroměříži   Interpretační činnost   1971 – 1984: spolupráce s vokálně instrumentální skupinou Linha Singers od r. 1971 – spolupráce s mnoha komorními tělesy (Dvořákovo kvarteto, Stamicovo kvarteto, Trio con flauto, Flauto e corde a další), s orchestrálními institucemi (Teplická filharmonie, Košická filharmonie, orchestr Československého rozhlasu v Plzni, Karlovarský symfonický orchestr a další); ve své sólové hře jsem spolupracovala s předními českými hudebníky (Ivan Klánský, Milan Langer, Magdalena Spitzerová, Milan Zelenka, Stanislav Bogunia a další). V současné době se věnuji činnosti v komorním sdružení příčných fléten Syrinx, Magistri, Flauto Collegium. Ve své koncertní kronice mám k 1.lednu 2020 zapsáno 2.431 koncertních vystoupení.   Nahrávky   pro Český rozhlas a nakladatelství Panton jsem natočila řadu skladeb autorů: Slávy Vorlové, Petra Ebena, Václava Felixe, Ivany Loudové, Miroslava Kubičky, Otmara Máchy, Zdeňka Lukáše, Bohuslava Martinů, Jana Seidela, Jana Václava Stamice, Antonína Rejchy, Christopha Wilibalda Glucka, Vojtěcha Jírovce, Cecil Chaminade.   Slova kritiků   „Svou bezpečnou techniku, barevný tón a bohaté interpretační zkušenosti uplatňuje při premiérování skladeb současných českých skladatelů např.: S. Vorlová – „Jarní koncert“ pro flétnu a orchestr, V. Felix – „Sonáta capricciosa“ pro flétnu a klavír, O. Mácha – „Ricercari“ pro čtyři flétny a mnoho dalších.“   Publikační činnost Historie základního uměleckého školství v Praze, ÚIV Praha, 1994 Učební text „Povídání o hře na flétnu příčnou“, Pedagogické centrum Praha, 1996 Odborné články v časopisech: Hudební nástroje, Hudební rozhledy, Hudební výchova, Talent, Učitelské noviny, Učitelské listy, Alfa revue, Musica, Mezinárodní Report, Český dialog, Te Deum a další periodika i neodborného charakteru.    Osobní dovednosti a kompetence: Mateřský jazyk: Český   Ostatní jazyky:   Německý                  Ruský                                           Schopnost čtení základní                            základní                          Schopnost psaní základní                            základní                          Verbální schopnosti základní                            základní                            Technické dovednosti a kompetence: Držitelka certifikátu o dosažení základních uživatelských ICT znalostí a dovedností č. 83-Z-553/2004 vydaného v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání, Projekt I – Informační gramotnost. Ostatní dovednosti a kompetence: Hra na klavír, zobcovou a příčnou flétnu. Rodinné finanční poradenství – zprostředkování finančních služeb. Charitativní činnost: Adopce na dálku – indické dívky: Nirmala Thangam, Marie Louisa Yessu; Dlouholeté bezpříspěvkové dárcovství krevních derivátů (FN Královské Vinohrady reg. č. 5698, počet odběrů - 164), Benefiční koncerty ve prospěch oprav chrámového mobiliáře v Hradci Králové, Dobré Vodě, Železné Rudě a dalších českých městech; pro dárce krve v reprezentačních prostorách Pražského  Hradu, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a jiné...   Řidičský průkaz: Sk. A do 50 ccm a sk. B od 7. 6. 1973
Kontakty