O mně Aktuálně Syrinx Linha Singers Odkazy Ke stažení
MgA. Magdalena Bílková Tůmová
Web design by: PB
Povídání o hře na flétnu příčnou
Stáhnout soubor Obsah učebnice OBSAH – I. DÍL I. KAPITOLA O dechu............................................................................................................................. II. KAPITOLA O hudebním nadání........................................................................................................... III. KAPITOLA O speciálních dispozicích pro hru na flétnu..................................................................... IV. KAPITOLA O postoji a správném držení flétny, jejím sestavení a ošetření........................................ V. KAPITOLA O nátisku, ladění a intonaci při hře na flétnu................................................................... VI. KAPITOLA O praktickém vyučování hře na flétnu............................................................................. VII. KAPITOLA O „hře z listu“.................................................................................................................. VIII. KAPITOLA O hře zpaměti................................................................................................................... IX. KAPITOLA Ornamentika – melodické ozdoby................................................................................... X. KAPITOLA O metodách výuky hry na flétnu..................................................................................... XI. KAPITOLA O české metodě výuky hry na flétnu............................................................................... XII. KAPITOLA O průběhu prvních lekcí se začátečníkem....................................................................... XIII. KAPITOLA Výchovný význam klasifikace......................................................................................... XIV. KAPITOLA Hlavní vychovatelské zásady........................................................................................... XV. KAPITOLA Řeč při vyučování............................................................................................................ XVI. KAPITOLA O domácí přípravě žákově............................................................................................... XVII. KAPITOLA „Metodická kuchařka“ pro hospitační činnost................................................................ XVIII. KAPITOLA Didaktické zásady (didaktika – obecná teorie vyučování).............................................. XIX. KAPITOLA O trémě............................................................................................................................ XX. KAPITOLA Odpověď laikům, kterou by měl znát každý učitel hudby............................................... Seznam použité literatury................................................................................................ Historie flétny.................................................................................................................. Literatura pro flétnu od renesance po současnost............................................................ Rámcové učební osnovy.................................................................................................. Etický kodex pro učitele uměleckých oborů.................................................................. Dedikace......................................................................................................................... OBSAH - II. DÍL Historie flétny – starověk................................................................................................. středověk.......................................................................................................................... novověk............................................................................................................................ Vedlejší nástroje............................................................................................................... Průřez literaturou – renesance, rané a střední baroko...................................................... vrcholné baroko............................................................................................................... klasicimus........................................................................................................................ vídeňský klasicismus....................................................................................................... pozdní klasicismus........................................................................................................... raný romantismus............................................................................................................. novoromantismu............................................................................................................... přelom 19. a 20. století v Čechách a na Slovensku.......................................................... přelom 19. a 20. století v Evropě..................................................................................... světová hudební tvorba 20. století.................................................................................... česká hudební tvorba 20. století (období před 2. světovou válkou)................................. (období po 2. světové válce)............................................................................................ Obsah II. dílu...................................................................................................................   4 9 11 12 14 16 19 19 20 21 28 36 37 38 38 39 40 44 45 46 47 48 58 92 107 113  48 50 53 56 58 60 61 64 66 67 69 71 73 74 77 88 91 Kontakty