MgA. Magdalena Bílková Tůmová
O mně Aktuálně Syrinx Linha Singers Odkazy Ke stažení
Motto: Bohu, vlasti, lidu sloužit, po obecném dobru toužit, s múzami se celovati, čísti, housti, rýmovati, vzdělávat se bez ustání, jest mé denní zaměstnání. Jakub Jan Ryba - český hudební skladatel 1765-1815
Aktuálně Doporučuji www.musicologica.cz/slovnik  - Veškeré informace o českých hudebních skladatelích, interpretech, komorních souborech atd... Hospitační činnost - závěrečná práce "Studium pro ředitele škol a školských zařízení" (NIDV - krajské pracoviště Praha a Střední Čechy, Staropramenná 17, 150 00 Praha 5) Ke stažení zde. CENA MINISTERSTVA KULTURY 2017 MgA. Magdalena Bílková Tůmová je absolventkou Státní konzervatoře Praha a AMU v Praze v oboru hra na  flétnu a v postgraduálním studiu v oboru komorní hra. V roce 1974 získala III. cenu a titul laureáta Mezinárodní  hudební soutěže Pražské jaro. Od té doby absolvovala k 1. 1. 2020  2.431 koncertů. Učila na pražských hudebních  školách základního i středního typu, 14 let spolupracovala s vokálně instrumentálním souborem LINHA  SINGERS, pracovala v České školní inspekci, kdy jí byla svěřena kontrolní a metodická pomoc pro všechny  základní a střední školy uměleckého zaměření v Praze. Založila Klub ředitelů Základních uměleckých škol v Praze  a spolu s řediteli těchto škol pořádala 10 let Festival základních uměleckých škol, kde se na koncertech, výstavách,  divadelních a tanečních představeních představili studenti zúčastněných škol ve všech čtyřech oborech, které ZUŠ  vyučují. Působila v Pedagogickém centru Praha jako metodik pro hudební školy. Při Gymnáziu Jana Nerudy  založila Kruh přátel hudby v Praze 1. Tři roky pořádala každý měsíc nekomerční koncerty – beseda tzv.  „Malostranská nokturna“, kde vystupovaly nejen profesionální umělci, amatérské soubory a sbory, ale hlavně  současní hudební skladatelé, protože na koncertech vždy zazněly jejich skladby. Posluchači se dověděli mnoho  zajímavých informací nejen o tvorbě těchto vynikajících umělců, ale také o jejich životě a interpretačních úskalích  jejich skladeb z pohledu interpretů. Na těchto koncertech zazněly skladby, které byly napsány pro neprofesionální  flétnový soubor SYRINX a jím také interpretovány. Například skladby Otmara Máchy, Jiřího Berkovce, Jiřího  Pauera, Zdeňka Lukáše, Oldřicha Flosmana, Jaroslava Smolky, Václava Felixe, Františka Domažlického, Ctirada  Kohoutka, Afrodity Katmeridu, Jarmila Burghausera, Emila Hradeckého, Pavla Blatného, Jiřího Laburdy a dalších.  Tím byl velice obohacen repertoár pro flétnové komorní těleso původními skladbami českých hudebních mistrů.  Aby se nová literatura rozšířila do povědomí učitelů hry na flétnu, pořádá pí Bílková Tůmová již 8 let semináře  komorní hry, kde dává k dispozici veškerý jí dostupný hudební materiál, který byl neznám. Dnes už je rozšířen do  všech krajů České republiky. Zaznívá na koncertech, festivalech a soutěžích mnoha neprofesionálních komorních  souborů. Celé portfolio skladeb současných skladatelů pro flétnové komorní soubory také věnovala do hudebního  archivu NIPOS-ARTAMA. Veškerý svůj volný čas věnuje MgA. Magdalena Bílková Tůmová neprofesionálním komorním souborům také  na letních kurzech komorní hry, které pořádá Česká hudební společnost, kde učí již od roku 1990. 10 let pořádala  „Novoroční koncerty“ v Praze 10 – Hostivaři v kostele Stětí sv. Jana Křtitele, které pomohly získat finanční  prostředky na restaurování fresek ze 13. století. Její hudební benefiční činnost je viditelná po celé republice: Praha  1, Jablonec nad Nisou, České Budějovice, Hradec Králové, Praha 4, klášter Želiv, Praha 7, Železná Ruda, Příbram,  Praha 6, Praha 13, Dobrá Voda, Humpolec, Dobruška, Kostelec nad Orlicí, Pražský Hrad (děkovný koncert  rekordním dárcům krve pro ČČK, protože darovala 165x krev na transfuzní stanici Fakultní nemocnice Královské  Vinohrady), Dobříš, Olomouc, Plzeň, Lanškroun, Roztoky u Prahy, Litomyšl, Praha 2 atd. Tyto benefiční koncerty  organizuje bezplatně, výhradně s neprofesionálními komorními soubory a pěveckými sbory. Např.: kytarový  soubor Quintetto con mandolino, soubory zobcových fléten – Kvaktet, Lanškrounští pištci, klarinetové kvarteto  Presto, Pardubický komorní orchestr, Rumburský komorní orchestr, flétnový soubor Syrinx, Pražské barokní  harmoniky, Sporkovo trio, žesťový soubor Basfifa, pěvecké sbory Smetana, Pueri gaudentes, Gentleman Singers,  Český chlapecký sbor z HK aj.  V obci Stěžery, odkud pocházejí její rodiče, založila Kruh přátel umění evangelisty sv. Marka a organizuje tam od  roku 2000 benefiční koncerty ve prospěch historických památek, které se v místě nacházejí. Spolu s finančními  prostředky kraje a obce byly obnoveny varhany, vymalován kostel, zrestaurovány sochy na rozcestích a ulity  zvony pro místní kostel sv. Marka, kde se  „Svatováclavské koncerty“ konají. Občané obce a blízkého okolí tak  mají jedinečnou možnost poznávat umění neprofesionálních umělců, kvalitu české soudobé hudby, která je vždy  provázena poučeným průvodním slovem a všichni se tak společně, alespoň na chvíli, potěší a povznesou do  duchovních krajů, kam mají přístup lidé citlivého a vnímavého srdce. Nezanedbatelná součást této aktivity je také  vědomí, že tito hudebníci ponesou uměleckou štafetu do budoucích časů, protože k hudbě vedou také své děti. Tím  jsou předavateli uměleckých krás a zárukou, že umění bude stále žít.  25 let pracuje s neprofesionálním komorním flétnovým souborem SYRINX, který založila, je jeho uměleckou  vedoucí, stará se o dramaturgii i veškeré logistické záležitosti souboru. SYRINX premiéroval mnoho českých  soudobých skladeb, účastnil se soutěží (Neerpelt – 1. cena), koncertů a je častým hostem ročníků Národního  festivalu komorní a symfonické hudby. Podílel se na koncertech k Roku české hudby 2004 a 2014, zapojil se do  Týdnů uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby, do mezinárodního akce Noc kostelů a projektu k výročí 700 let  narození Karla IV., kdy vedoucí souboru nastudovala spolu se 40 učiteli hry na flétnu ze ZUŠ z celé ČR a jejich  studenty skladbu Otmara Máchy – Ricercari, (4 věty, zobrazující hudební portréty čtyř manželek Karla IV s  podtitulem Uxores Caroli,) za přítomnosti syna skladatele O. Máchy. Zvláštní pozornost  věnuje dramaturgii  koncertů, kdy vždy zní hudba českých mistrů všech staletí až po současnou českou literaturu. Spolu se souborem  Syrinx premiérovala skladby pro soubor napsané:   O. Mácha – Ricercari Z. Lukáš – Canto V. Felix – Suita pro 4 flétny J. Berkovec – Partita, Etudy pro Syrinx P. Blatný – Říkadlo drammatico J. Burghauser – Suita J. Pauer – Serenáda pro 5 O. Flosman – 3 Preludia a Fugy J. Smolka – Variace na téma ve stylu A. Rejchy Fr. Domažlický – Melodie a Tarantella B. Řehoř – Tři Arabesky a další… Je dlouholetou členkou odborné rady pro neprofesionální komorní a symfonickou hudbu při NIPOS-ARTAMA a  podílí se na koncepci a dramaturgii jednotlivých ročníků Národního festivalu komorní a symfonické hudby.  Opakovaně je nominována jako členka dotační komise pro výběrová řízení MK v programu Podpora zahraničních  kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit.  Ve své bohaté publikační činnosti se věnovala propagaci umění v ALFA REVUE, HUDEBNÍ NÁSTROJE,  HUDEBNÍ ROZHLEDY, OPUS MUSICUM, UČITELSKÉ LISTY, UČITELSKÉ NOVINY, VEŘEJNÁ  SPRÁVA, MUSICA, MEZINÁRODNÍ REPORT, TALENT, ZORA atd. MgA. Magdalena Bílková Tůmová se stala, celou svou životní uměleckou praxí, interpretační, pedagogickou,  publikační činností, svými iniciativami ve prospěch neprofesionálního komorního umění, neodmyslitelnou součástí  nenápadných lidí, kteří pobíhají v tom dnešním zvláštním světě a trpělivě rozžíhají malá, ale vytrvalá světélka  nejen hudebních, ale mnoha uměleckých krás. Iniciovala vznik soudobých českých partitur pro flétnové komorní  soubory. Zapojila do flétnového souboru neobvyklé nástroje: altovou příčnou flétnu, basovou příčnou flétnu.  Působí jako lektor a odborná pracovnice v oboru, nezištně pomáhá všude tam, kde je jí třeba. Uvádí na koncertech  soudobou českou hudbu, kterou již také hrají neprofesionální komorní tělesa na  základních uměleckých školách v  ČR. Její celoživotní práce pro oblast neprofesionální komorní hudby přinesla nevyčíslitelné umělecké  a pedagogické hodnoty, které se tak promítají i v regionech České republiky. 
Web design by: PB Kontakty